I et innlegg på Høyres hjemmeside slår stortingsrepresentanten fra Nordland fast at norsk sjømatpolitikk er vanskelig. Samtidig fastslår hun at det ikke bør være noen tvil om at lønnsomheten må bli bedre i næringen.

Men her framholder hun at det er mange veier som kan føre fram, og ber politikerne lytte til alle parter.

Forskjellige svar

-Tidene og næringen har endret seg fra min far var fisker og til i dag. Når jeg snakker med en aktør i Lofoten får jeg ett svar - et helt annet enn hva jeg får hvis jeg snakker med en aktør i Vesterålen, og det er stor forskjell på om det er en aktør på landsiden, kyst- eller havsiden.

- Skal vi klare å beholde denne viktige næringa og gi de rammevilkår som de fortjener og behøver, så må vi som politikere ta de på alvor - alle, og sette oss grundig inn i utfordringene.

Advarer mot ensporet debatt

Ebbesen er derfor ikke villig til å kjøpe Tveterås-utvalgets rapport uten videre, og mener politikerne må trenge dypere inn i næringen før en den endelige meldingen frammes for stortinget. Samtidig advarer hun om å ende opp i en ensporet debatt om norsk sjømats framtid.

- Ikke la det bli en debatt om deltakerloven og norsk eierskap alene - Fiskeriministeren har slått fast at kravet om norsk eierskap skal opprettholdes. Derfor håper jeg innspillene og debatten går videre i forhold til hvordan vi kan bedre forholdene og konkurransekraften for denne viktige næringen fremover. Etter høringen vil regjeringen fremme meldingen inklusive lovforslag for stortinget årsskiftet 2015/16. Så la debatten gå med utgangspunkt i at vi skal bedre forholdene for norsk sjømatindustri slik at den kan utvikles videre her i landet og skape trygge arbeidsplasser, skriver Ebbesen.