Dermed er fartøykvota på bonusordninga økt fra 25 tonn til det syvdobbelte på bare én måned for denne gruppen. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens spesielle ordning for å øke ferskfisklandingene fra havfiskeflåten går åpenbart tregt.

I slutten av september høynet departementet kvota fra 85 til 121 tonn for alle de 20 påmeldte torsketrålerne, mens de konvensjonelle havfiskefartøyene fikk et kvotetillegg på inntil 105 tonn torsk, mot 25 tonn tidligere.. De 20 torsketrålerne blir stående med sine 121 tonn, går det fram av meldinga

Det er satt av 630 tonn til konvensjonelle havfiskefartøy og 2 422 tonn til trålerne på bonusordningen.

26 fiskefartøy er påmeldt ordninga. Konvensjonelle havfiskefartøy: «Nyvoll Senior», «O Husby», «Husby Senior», «Gayser Senior» og «Loran», samt «Carisma Viking». Torsketrålere: «Atlantic Viking», «Hermes», «Solskjær», «Båtsfjord», «Kongsfjord», «Vesttind», «Havtind», «J. Bergvoll», «Tønsnes», «Ole-Arvid Nergård», «Kågtind», «Arctic Swan», «Granit», «Kasfjord», «Skaidi», «Jergul», «Nordfjordtrål», «Doggi», «Stamsund» og «K Arctander».

Som før melder fiskeridirektøren at fisket på bonusordningen vil bli stoppet når avsetningen er beregnet oppfisket.

Det er åpenbart en stund til ennå.