Ser man bort fra årets første uke viser den siste ukerapporten fra råfisklaget at siste ukes leveranser er de laveste i distriktet i 2020. Men årsaken skyldes først og fremst svært liten omsetning av fryst råstoff. Ferskfiskomsetningen er nesten på et normalt nivå årstiden tatt i betraktning.

- Seien var størst i kvantum, og for kveite og breiflabb har vi de to siste ukene nådd toppnivå så langt i år, framgår det i rapporten.

Redusert

Råfisklagets omsetning i uke 41 endte på 73,6 millioner kroner viser de foreløpige tallene. Omsetningen var ned fra 173,4 millioner kroner uken før. Av de 73,6 utgjorde en leveranse fra russisk fabrikktråler 1,2 millioner kroner. Omsetningen for norske båter var 72,4 millioner kroner, der 58,1 millioner kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, 13,9- av fryst og 0,4 millioner kroner gjaldt sjøltilvirket tørrfisk.

- Til sammenligning hadde vi i uke 41 i fjor ei omsetning på 117,6 millioner kroner, da med 11,0 millioner kroner etter landing fra en færøysk reketråler. 106,6 millioner kroner gjaldt leveranser fra norske båter. Da kom 64,0 millioner kroner fra ferskt råstoff og 42,6 millioner kroner fra fryst, framgår det av rapporten.

Ligger litt etter

Samlet sett nærmet Råfisklagets omsetning seg 10,9 milliarder kroner ved utgangen av uke 41. Det er 215 millioner kroner dårligere enn til samme tid i fjor. Reduksjonen gjelder først og fremst utenlandske fangster som er ned 201 millioner kroner. For norske båter er reduksjon på 14 millioner kroner.

- Her er fryst råstoff redusert med 132 millioner kroner til 3.090 millioner kroner. For fersklevert råstoff er omsetningen økt med 121 millioner kroner, til 5.892 millioner kroner i år. Leveransene av fersk torsk er 3.110 tonn lavere (- 2 %) enn til samme tid i fjor. 182.860 tonn er omsatt pr uke 41 i år, mot 185.980 tonn til samme tid i fjor, men verdien er likevel økt med 267 mill kroner (+ 7 %) til 4.205 millioner kroner.

Omsetningen av fersk torsk i uke 41 var 730 tonn til verdi 14,1 millioner kroner. Omsetningen av fersk hyse var i samme periode på 6,3 millioner kroner, mens det ble levert sei for 11,9 millioner kroner. Kvantumsmessig var seien størst og utgjorde 1.850 tonn.