Møre og Romsdal Fiskarlag ønsker at det settes ned en arbeidsgruppe for å finne frem til en langsiktig og hensiktsmessig løsning når det gjelder drift av og organisering av «Sikkerhetsopplæringa for fiskere». Nå tar stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H) saken opp med fiskeriministeren og spør om hun vil vurdere å sette ned en slik arbeidsgruppe.

Uenig i konklusjon

Nørve er gjort kjent med at styret i Møre og Romsdal Fiskarlag er bekymret over at Fiskeri- og kystdepartementet ikke lenger finner det økonomisk hensiktsmessig at ordningen med Sikkerhetsopplæring for fiskere gjennomføres om bord på opplæringsfartøyet M/S Kongsnes, og at det fra 1. januar 2012 ikke vil bli gitt tilskudd til leie og drift av fartøyet.

- Slik jeg forstår det, begrunner Fiskeri- og kystdepartementet dette med at fartøyet begynner å bli gammelt. Møre og Romsdal Fiskarlag er enig i at fartøyet begynner å bli gammelt, men er uenig i at det skal konkluderes med en avvikling av tilskudd til opplæringsfartøyet, sier Nørve.

Stor aktivitet

I 2010 var det totale elvantallet på 751, fordelt med 472 på grunnkurs og 279 på repetisjonskurs. M/S Kongsnes vil i 2011 holde 50 grunnkurs og 50 repetisjonskurs fordelt på 31 anløpshavner. Styret i Møre og Romsdal Fiskaglag mener at Fiskeri- og kystdepartementet må sette ned en arbeidsgruppe når det gjelder drift og organisering av «Sikkerhetsopplæringa for fiskere».