– En stormakt som EU skal ikke få lov til å knekke hel næring bare basert på følelsesmessige argumenter, sier statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet. I morgen tas den formelle beslutningen om å starte panelsak i WTO, etter at Norge og Canada har stevnet EU for forbudet mot omsetning av selprodukter, skriver Nordlys.

Uomsettelig

Tre skuter er nå i Vestisen. Selv om forbudet ble opphevet, ville det vært nær umulig å omsette selprodukter i EU. Lahnstein medgir at markedet i EU er ødelagt.

– Den gangen vi gikk til samme type sak om laks handlet det om milliardverdier. Denne gangen handler det om prinsipper, sier Lahnstein.

Forbudet mot omsetning av selprodukter er begrunnet i en EU-forskrift om anstøt mot offentlig moral.

Som alkohol og porno

– Selskinn rammes av samme regelverk som alkohol og porno. Dette er urimelig, sier Lahnstein. Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen Irene Lange Nordahl sier det er stort engasjement for selfangsten på Stortinget.

– EU burde heller ta tak i dyrevelferdsproblemer i egen matproduksjon, sier Nordahl. Ifølge Lahnstein kommer det til å koste Norge flere millioner å kjøre saken mot EU.

Belastning

– Vi tar også en stor belastning ved å gå til sak mot vår viktigste handelspartner, sier Lahnstein. Selfangerne har bedt om økt fartøystøtte på grunn av stram økonomi. Men fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sier mye er opp til dem selv.

– Støtteordningen er lagt opp slik at økt aktivitet gir økt støtte. Hvis skutene fanger mye sel, vil de også få mer støtte, sier Berg-Hansen.