Det er ikke entydig sammenheng mellom fartøykvoter og kvoteenheter i forskriften for fartøy på og over 11 meter hjemmelslengde, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fiskeridirektoratet viser til ordningen med kvotefleksibilitet på total- og gruppekvotenivå i torskefiskeriene. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå, pleier myndighetene å ta høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse foregående år. Denne praksisen innebærer at alle fartøygrupper, bortsett fra åpen gruppe, tildeles 90 % av kvotegrunnlaget på fartøynivå. Når fangststatistikken ansees som komplett ca. 1. februar, tildeles fartøyene 100 % av kvotegrunnlaget.

Fartøy i lukket gruppe på og over 11 meter hjemmelslengde er tildelt 90 % av kvotegrunnlaget i § 16 i tabellen som viser fartøykvoter:
HjemmelslengdeKvotefaktorFartøykvoter
11–11,9 m3,193756,11
12–12,9 m3,788666,57
13–13,9 m4,592380,69
14–14,9 m5,228991,87
15–15,9 m6,5203116,87
16–16,9 m7,2581130,10
17–17,9 m8,0072143,52
18–18,9 m8,8442158,52
19–19,9 m9,5932171,95
20–20,9 m10,2540183,79
21–21,9 m9,9320178,01
22–22,9 m10,3668185,80
23–23,9 m10,7792193,19
24–24,9 m11,1916200,58
25–25,9 m11,5260206,58
26–26,9 m11,9608214,37
27–27,9 m12,2840220,16
De samme fartøyene er tildelt 100 % av kvotegrunnlaget i tabellen som viser kvoteenheter i § 16:
HjemmelslengdeStørste lengdeKvoteenhet (fartøykvote)
11–14,9 mAlle lengder19,5222
15–20,9 mAlle lengder19,9157
21–27,9 mAlle lengder19,9139

Fiskeridirektoratet har besluttet å rette opp denne feilen i forskriften slik at fartøy også tildeles 100 % av kvotegrunnlaget i tabellen som viser fartøykvoter. Dette innebærer at ingen fartøy opplever å få lavere kvote som følge av feilen i forskriften. De berørte fartøygruppene kan derimot ikke påregne å få noe påslag i kvoten når arbeidet med å beregne kvoteoverføringer på gruppe- og totalkvotenivå ferdigstilles om noen uker. I Fiskeridirektoratets kvoteregister ligger 100 % av kvotegrunnlaget for fartøy på eller over 11 meter hjemmelslengde allerede inne.

Den midlertidige ordningen med kvoteoverføringer på fartøynivå fra 2020 til 2021 blir ikke påvirket av dette.