Fiskeridirektoratet har bedt partene om innspill i forkant av regulering av hvalfangst som næring. I sitt inspill skriver Fiskarlaget Nord.

- Styret har tidligere spilt inn viktigheten av å få på plass et regelverk som regulerer hvalsafariaktiviteten og hvordan disse fartøyene forholder seg til fiskeflåten. Det ble vedtatt at fiskefartøy skal kunne gå uhindret til og fra faststående redskap og at hvalsafarivirksomheten skal ha vikeplikt overfor fiskefartøy og holde forsvarlig avstand til fiskeriaktivitet.

Vil gi økt sikkerhet

Fiskarlaget Nord er fornøyd med at det utarbeides en egen regulering av hvalsafarivirksomhet, noe de mener vil bidra til en mer oversiktlig og sikker situasjon på fiskefeltene.

I tillegg til de konkrete avstander til fiskefartøy og faststående redskaper forslaget inneholder, mener fiskarlaget det må tydeliggjøres at hvalsafari har vikeplikt i forhold til fiskefartøy som leter etter fisk på felt, samt fartøy som setter eller trekker redskap.

Ønsker samme regler for fisketuristene

Selv om mener man er fornøyd med at det tas grep, mener fiskarlaget at regelverket også må omfatte tradisjonell fisketurisme.

- Forskriften bør gis et utvidet virkeområde, slik at regulering som gjelder sikkerhetsavstand til fiskefartøy og fiskeredskap kan komme til anvendelse også i forhold til turist- og fritidsfiskere, heter det i innspillet til Fiskeridirektoratet.