I følge tall fra råfisklaget leverte den hele 116 tonn torsk, 320 kgsei og 420 kilo hyse. Det er grunn til å tro at denne ene fangsten hadde en verdi på mer enn 1,5 millioner kroner. Båten leverte fangsten hos Framnes Fiskeindustri AS .

- Jeg har ikke hørt om så store fangster før, sier salgskonsulent Per Rolandsen ved Norges Råfisklag i Svolvær til Lofotposten.

Det var Framnes Fiskeindustri AS som tok i mot fangsten.

- Til tross for den store mengden var kvaliteten på torsken tilfredstillende. Fangsten var tatt på 3-4 fire hal utenfor Vesterålen. Vi liker ikke å få så store fangster, men det var litt spesielle omstendigheter som gjorde at det ble slik, sier formann Rolf Røstnes ved Framnes fiskeindustri AS på Andenes.

Han forteller at de brukte åtte timer å losse og sløye fisken ved anlegget på Andenes.

Båten er eid av Senjen Sjø AS. Det er Frank Johnny Solbakken i Solnes fiskebåt AS og Rolf-Bjørnar Tøllefsen i Senjen Invest AS som står bak Senjen Sjø AS.