– Hvis du sammenligner det vi ser nå med vår registrerte historie, vil det kommende året være et av de aller beste årene gjennom tidene. Kanskje ikke like stort som de to foregående årene, men helt på topp. Og da snakker vi om historie med registreringer helt tilbake til 1860-tallet fra Lofoten, sier Korsbrekke til NRK.

– Vi hadde lignende situasjoner med mye skrei på slutten av 1920-tallet, samtidig som det ble startet et nokså kraftig trålfiske. Fangstmengdene var på rundt en million tonn per sesong i disse årene, og det var i meste laget for bestanden. Nå er vi oppe i disse mengdene igjen, men fisken tas bedre vare på.

Under et nylig forskningstokt i regi av Havforskningsinstituttet ble det registrert rekordmengder av skrei. - Mye av fisken som vandret i år og i fjor er på nytt på vei til gyteplassene, sier han.