Kort tid etter at Brønnbåt Nords nye båt «Grotanger» kom hjem og ble satt i arbeid, kommer nyheten om neste kontrahering.

Les også: Oppdrettsnaboer med storinvestering

- Investeringen betyr mye for rederiet, og er et ytterligere steg i retning mot å redusere fotavtrykket og gjøre vår oppdrettsvirksomhet enda mer miljøvennlig, sier daglig leder det Astafjord-baserte brønnbåtrederiet Brønnbåt Nord, Per-Harald Olsen i en pressemelding.

Eid av tre lokale selskap

Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm AS. - At vi når skal bygge enda en ny brønnbåt, er også et eksempel på hvordan vi som oppdrettere i regionen sammen kan både øke verdiskapningen og gjøre våre virksomheter enda mer miljøvennlig, legger Olsen til.

Samarbeid i nord

Det er NSK Ship Design som har designet den innovative brønnbåten. Fartøyet har et brønnvolum på 2800 m3 og skal etter planen leveres i andre kvartal i 2023, og skal bygges på Sefine byggeverft i Tyrkia. Det er lagt ned et betydelig arbeid med å redusere selskapets karbon-avtrykk, samt sikre skånsom og hygienisk levendefiskehåndtering.

- NSK Ship Design og Brønnbåt Nord har samarbeidet tett over lengre tid for å videreutvikle rederiets brønnbåtflåte i en enda mer miljøvennlig retning, forklarer Mats Nygaard Johansen, administrerende direktør i NSK.

Stor batteripakke

Fartøyet utrustes med et robust batterihybrid kraft- og fremdriftssystem, med en batteripakke på 1000 kWh. I kombinasjon med denne og gode løsninger for elektrisk kraftproduksjon, herunder likestrømstavler, vil man kunne kjøre motor, generator og propell på optimalt turtall og derav redusere fuelforbruket

Elmotoren vil også kunne sørge for posisjonering og sakte gange ved hjelp av batteripakken og eventuelt dieselaggregater som leverer strøm.

Riktig skrog

Prosjektleder og designer hos NSK, Øyvind Nikolaisen sier den største besparelsen ligger i rederiets valg av et skrog som er tilpasset oppgaven for langtransport. Mange brønnbåter bygges svært store og dryge fordi de skal brukes mye i lusebehandling, så dermed blir valget av skrogform ofte et kompromiss.

- Det er vanlig at man ønsker seg både og, men her har rederiet gått for et skrog som er mer innrettet mot transport. Den skal kunne gjøre behandlingsoppgaver også, men her har man først og fremst ønsket seg en transportbåt. Så første bud i valg av drivstoffoptimale løsninger handler om å om å treffe med valg av konsept, at man bygger en båt til den bruken den skal ha.

- Oppsiden ved å velge riktig på konsept kan ikke settes opp mot effekten av å sette inn batterier. Et godt og presist er valg er av langt større betydning enn besparelsen man oppnår ved å sette inn en batteripakke, som bare kommer på toppen av det hele, påpeker Nikolaisen.

Totalpakken

I tillegg til skrogvalget har rederiet sammen med designselskapet lagt mye arbeid i valg av propellstørrelser og girutvekslinger. Dette sammen med andre tiltak som varmegjenvinning og generelle innsparingstiltak over hele linja, gjør at båten representerer betydelig lavere CO2-forbruk per kilo fisk enn hva som ellers ville vært tilfelle.

Svært verdifullt

- Brønnbåt Nord er en viktig kunde for NSK Ship Design. Selskapet eies av en gruppe solide

fiskeoppdrettere, med stor vilje til å sammen gjøre investeringer for å videreutvikle og gjøre oppdrettsnæringen enda mer bærekraftig. Dette både på båtsiden og med

utviklingen av neste generasjons havbruksanlegg. Samarbeidet med Brønnbåt Nord er derfor av stor verdi for NSK Ship Designs videre utvikling av bærekraftige løsninger innen akvakultur, sier Mats Nygaard Johnsen i NSK Ship Design.

Moderniserer flåten med tre nye fartøy

- Denne brønnbåten blir vårt tredje nybygg på kort tid, og sikrer oss en moderne og effektiv flåte. Den skal primært drifte vår region (Troms / Nordland), og utføre oppdrag for eierne, som er Salaks, Gratanglaks og Kleiva fiskefarm, forteller Olsen og fortsetter;

- Det nye fartøyet skal inngå i rederiets flåte for å imøtekomme den økende etterspørselen etter energieffektive transport- og behandlingsfartøy, også innenfor eksponert havbruk hvor fartøyet er tiltenkt å operere.