Tom Børje Eriksen i Linken Næringshage hadde likevel ikke regnet med at interessen for å delta skulle være så stor at noen kort og godt ikke fikk plass. Da kommunen gikk ut og tilbød ungdom å bli med på sjøen i sommer, fikk de hele 53 påmeldte. Det var rett og slett mer enn de klarte å håndtere. Dermed var det «bare» 47 ungdommer som fikk gjennomføre den superpopulære ordningen som er etablert for å rekruttere nye fiskere langs kysten.

Rakk kun krabben

Linken Næringshage som hadde oppdraget med å organisere og søke midler fikk 200.000 kroner fra Fiskeridepartementet for å opprette en egen lokal ungdomsordning. Det skulle gå til leie av båt med skipper. Man mente opp med den 33 fot store speedsjarken «Vagge». Dermed fikk de en solid båt til det som skulle bli en svært travel sommer. I ordningen kunne man gjennomføre både ordinært fiske men hadde også en egen kongekrabbekvote for ungdommen.

Med den store pågangen av ungdom som ønsket å teste ut fiskarlivet, klarte det kun å gjennomføre kongekrabbefangsten. De hadde i utgangspunktet planer også planer å drifte med line, men med en så stor interesse ble det rett og slett ikke kapasitet til begge fangstredskap.

I utgangspunktet skulle ungdommen fiske både med line og teiner. Men pågangen var så stor at de kun fikk tid til kongekrabben.

Fisket for 1,2 millioner

I tillegg til en flott erfaring på sjøen kunne ungdommene innkassere en god sommerlott. Til sammen fisket ungdommene for 1,2 millioner kroner. Dermed er mange av de som deltok kjempeklar for nok en sesong neste år.

Tom Børje Eriksen sier at de vil gjør alt for å videreføre ordningen. For dette er et prosjekt som kommune på sikt kan dra meget stor nytte av. Dersom noen av deltakerne velger å ta seg fiskerirelatert utdanning, ja da mener han at ordningen utelukkende er en suksess. Han håper derfor at Fiskeridepartementet viderefører tilskuddsmidlene også til neste år.

Nasjonal ordning

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 -og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner hver.

Tom Børje Eriksen

Ordningen omfatter hele landet og i år ble den gjennomført i perioden fra og med 13. juni til og med 19. august. Deltakerne kan fiske på alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. Ungdommene er for øvrig er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket og har dermed et strengt regelverk å forholde seg til.

Til sammen brukte Fiskeridepartementet to millioner kroner på ungdomsfiskeordningen i 2022.