Tidligere i vinter har prisene vært satt for perioder på to uker, men det er enighet med kjøperorganisasjonene om at perioden vi nå er inne i, skal vare frem til 27. august, melder Råfisklaget.

Beste torskepris (størrelsen 2,5- 6 kilo) skal fortsatt være 19,25 kroner sløyd og hodekappet, og det gjøres ingen endringer nedover i torskerekka.

Men på sei justeres alle størrelser opp 20 øre. For den best betalte størrelsen (over 2,3 kilo) innebærer det en kilopris på 9,30 kroner. Årsaken er at snittprisen som betales til fisker for fersk og fryst sei har hatt en oppgang siden forrige minstepris-beregning.

Her er sommerens torskepriser:

05.06-18.0619.06-27.08
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode19,5019,50
Torsk over 6,0 kg19,2519,25
Torsk 2,5-6,0 kg18,0018,00
Torsk 1,0-2,5 kg15,2515,25
Torsk under 1,0 kg
Rund
Torsk over 9,0 kg12,7012,70
Torsk 3,7-9,0 kg12,5312,53
Torsk 1,5-3,7 kg11,7011,70
Torsk under 1,5 kg9,879,87
Levendetorsk
Levendetorsk levert samfengt16,5316,53
Levendetorsk minst 2 kg18,5318,53
Levendetorsk 1-2 kg11,5311,53
Levendetorsk under 1 kg8,038,03

Her er sommerens seipriser:

05.06-18.0619.06-27.08
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Sei over 2,3 kg9,109,30
Sei 1,2-2,3 kg8,108,30
Sei under 1,2 kg6,006,20
Sløyd med hode
Sei over 2,6+kg8,108,30
Sei 1,3-2,6 kg7,207,40
Sei under 1,3 kg5,305,50
Rund
Sei over 3,1 kg6,446,59
Sei 1,6-3,1 kg5,705,85
Sei under 1,6 kg3,944,09

Sjekk flere prisoversikter hos Norges Råfisklag