Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding mandag at Norge har vedtatt å kompensere norske kystfartøy som ble berørt av manglende tilgang til britisk farvann, med en tilleggskvote på 100 tonn sei nord for 62 grader nord.

Tilleggskvoten gjelder for fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord, og fartøy med adgang til å delta åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord som kan dokumentere at de har fisket minst 300 tonn sei eller 150 tonn torsk med garn i britisk sone i 2019 eller 2020.

Tilleggskvoten gjelder ikke for kystfartøy over 28 meter som har mindre enn 500 kubikkmeter lasteromsvolum og som:

- har fisket med garn i britisk sone og

- har adgang til å fiske lange og brosme og

- har fått en kvotekompensasjon av torsk nord for 62°N

Fiskeridirektoratet har foretatt forskriftsendringen.