Det var Helgelands Blad som brakte nyheten.

Det er styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt som har vært selskapets ansikt utad. Med seg på eiersiden har han hatt GeirOve og Arnt Inge Aker.

De har rundt en tredel hver av interessene.

Selskapet er veldrevet. Det hadde et resultat i 2018 på hele 154 millioner kroner av en omsetning på 231 millionerkroner. Det ble betalt ut 10 millioner kroner i aksjeutbytte til de tre aksjonærene via ett av datterselskapene, ifølge nettstedet proff.no

Berfjord bekrefter overfor avisen som kommer ut i Sandnessjøen at rederiet er solgt. Kjøper er Dahl Fiskeri AS i Bodø.

Helgelands Blad mener at de tre eierne vil sitte igjen med 250-300 millioner hver, når gjelda i selskapet er gjort opp.

Richard Larsen som er daglig leder i Dahl Fiskeri AS i Bodø, bekrefter handelen overfor Helgelands Blad. Det er ventet at båt og mannskap blir innlemmet i Bodø-selskapet i løpet av januar.

Dahl Fiskeri AS vil da ha to båter; «Åkerøy» og «Kvannøy».