Snøkrabbeselskapet med base i Båtsfjord, kjemper en heroisk kamp for å overleve i påvente av en avklaring om de latviske fartøyene som har holdt bedriften med råstoff, skal få slippe inn i snøkrabbefangsten igjen.

Fortsatt i det blå

For å klare de økonomiske betingelsene har bedriften måtte gå til det drastiske skritt å selge unna verdier, skriver iFinnmark.no.

Men fortsatt er det høyst uvisst om de vil klare det, all den tid det ikke foreligger noen umiddelbar løsning.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser overfor nettstedet at de har jevnlig kontakt med EU om saken, senest 10. mars. Men for Per Sandberg og hans statssekretær Ronny Berg er det ikke aktuelt å gi det lativske rederiet som har levert til Båtsfjord, få fiske i norsk sone uten videre.

– Kvotebytte er den eneste muligheten for EU-fartøy å fiske lovlig på norsk kontinentalsokkel. Norge har lagt fram et tilbud som blant annet inneholder krav om at all krabbe som EU eventuelt bytter til seg, må landes i Norge, får iFinnmark opplyst fra Berg.

Ny drøfting om kort tid

De skal i nytt drøftingsmøte med EU om kort tid.

Sergei Ankipov i Seagourmet har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken.