I den anledningen ønsker han å benytte sjansen til å takke alle sine samarbeidspartnere han har jobbet med gjennom et langt virke i Troms Fiskarfylking/Fiskarlaget Nord.

- Jeg vil også takke for alle henvendelser om saker i fiskerinæringen som dere har rettet til meg. Jeg håper at jeg har kunnet bidra på en saklig og konstruktiv måte til både debatt og informasjon om kystens kanskje viktigste næring som også har framtiden foran seg, og som også fortsatt vil merkes i de fleste media, sier den nybakte pensjonisten.