Sist fredag møtte de Havforskningsinstituttet, der blant annet den nye bestandsmodellen stor på dagsordenen.

Havforsker Guldborg Søvik presenterte den nye bestandsmodellen, som inkluderer en metoderevisjon fra 2022 og bruker en kombinasjon av tre modeller for å estimere bestandsstatus og lage framskrivninger. En vesentlig endring er at den naturlige dødeligheten nå varierer med alder, noe som forbedrer bestandsvurderingen og rådgivningen.

Guldborg Søvik.jpg

Rekebestanden vurderes nå kvartalsvis, område- og lengdebasert, og fangster blir konvertert til rundvekt. Denne endringen har også ført til en ny måte å fastsette kvoter på.

Næringen har presset på for å få en endring i kvoteåret der man legger totalbestanden gjennom hele året til grunn, med en periode nå som løper fra 1. juli til 30. juni. Dette har resultert i justeringer i bestandsvurderingen og kvoterammer.

Likevel er det fortsatt uklarheter knyttet til alder og modning for kjønnsskifte i den nye modellen, noe som vil bli nærmere undersøkt av Havforskningsinstituttet.

Norges Fiskarlag forventer grundige vurderinger av dette forholdet i tiden fram til neste års kvoteråd våren 2024. Under møtet med havforskerne drøftet man også tidspunkt for vinter-reketoktet og hvordan det skal utføres.