Torsk er arten med størst nedgang i eksportverdi i første halvår. Verdien er nesten likt fordelt mellom fersk, fryst og konvensjonell (saltfisk, klippfisk og tørrfisk), med henholdsvis 1,764, 1,758, og 1,731 milliarder kroner.

- En kraftig volumvekst for fersk torsk førte til at eksportverdien for første gang var høyere enn både fryst og konvensjonell torsk i et første halvår, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Vekst for fersk torsk

For fersk torsk opplevde man likevel en betydelig vekst.

 • Norge eksporterte 49 000 tonn fersk torsk til en verdi av 1,8 milliarder kroner i første halvår.

 • Det er en økning i volum på 35 prosent.

 • Verdien økte med 139 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

 • Danmark, Polen og Nederland var største mottakere av fersk torsk fra Norge i første halvår.

- Volumveksten i landinger av fersk torsk har materialisert seg i økt eksportvolum, noe som har lagt press på prisene. Mens restaurantene fremdeles har vært nedstengt i store deler av første halvår, har etterspørselen i butikk vært god, og nye distribusjonskanaler har vokst frem. Dette har bidratt til å kompensere for bortfallet fra restaurant- og hotellmarkedet, og dempet prisnedgangen for fersk torsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Når det gjelder utviklingen i juni, viser eksporttallene en økning i både volum og verdi:

 • Det ble eksportert 3 500 tonn fersk torsk til en verdi av 131 millioner kroner.

 • Det er en økning i volum på 135 prosent.

 • Verdien økte med 69 millioner kroner, eller 111 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Verdifall for fryst torsk

Fryste torskeprodukter gikk på sin side ned i verdi.

 • Norge eksporterte 44 300 tonn fryst torsk til en verdi av 1,7 milliarder kroner i første halvår.

 • Det er en økning i volum på 10 prosent.

 • Verdien falt med 146 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

 • Storbritannia, Kina og Nederland var de største mottakerne av fryst torsk i første halvår.

- I 2021 fortsetter dreiningen mot at mer fryst torsk eksporteres til Europa, med lavere volum til Asia. Volumveksten til Europa var på hele 24 prosent i første halvår, mens eksportvolumet til Asia sank 13 prosent. Hele 68 prosent av Norges eksportvolum av fryst torsk gikk til Europa, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Når det gjelder utviklingen i juni, viser eksporttallene en nedgang i både volum og verdi:

 • Det ble eksportert 5 100 tonn fryst torsk til en verdi av 204 millioner kroner.

 • Det er en nedgang i volum på 22 prosent.

 • Verdien falt med 74 millioner kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med juni i fjor.