- Vi har opplevd bedre dager, men vi er glade det ikke gikk mye verre, sier avdelingsleder hos Mørenot på Skjervøy, Roy Olsen etter at anlegget i dag ble totalskadet i brann.

Bygget hans ligger bare en vegbredde unna Lerøy Auroras anlegg. Til alt overmål er det kassefabrikken som vender mot det brannrammede bygget, og en spredning hit ville fått store følger for Lerøy-anlegget hvor det jobber over 200 mennesker.

- Lykken i dette er jo at brannvesenet, sivilforsvaret og alle som hjalp til under brannen gjorde en formidabel jobb. At de klarte å holde dette unna nabobygget var en stor bragd. Til tider sto flammene over taket til Lerøy, men heldigvis lå det snø på taket som antakeligvis berget dagen.

Med et bygg fullt av nøter og annet plastmateriale var temperaturen under brannen svært høy.

- Deler av stålbygget er regelrett nedsmeltet, konstaterer Olsen når branntomta etter hvert har kjølt seg såpass ned at det går an å inspisere ødeleggelsene.

- Hva blir konsekvensene for dere og kundene?

- Vi håper på så små konsekvenser som mulig. Vi driver jo med flere ting, som for eksempel garnmontering og servicestasjon for redningsflåter. Denne virksomheten ligger i et annet bygg som ikke ble berørt av brannen. Garnlageret gikk også fri, så i denne garnsesongen går det bra.

- Vi hadde 100- 150 ferdigmonterte garn til kunder som gikk tapt, men det lar seg erstatte på rimelig kort tid. Så for kystflåten får ikke dette så veldig store konsekvenser, det er verre for leveransene til stor kyst og trål, for det rammede bygget huset produksjonen av snurrevad, trål og nøter. Vi må se hvordan vi løser dette. Det mest akutte tiltaket er at halvparten av de ansatte drar til Mørenots anlegg i Tromsø og forsterker produksjonen der. Vi hadde to tråler på gulvet som vi skal produsere på nytt i Tromsø. Men så handler det om å fylle de avtalene vi har fremover, og vi får se hvordan det skal skje. Vi er allerede i forhandlinger om midlertidige lokaler, og så handler det om å få på plass varelageret igjen, sier Olsen, som er glad for å være del av et større system på en dag som denne.

- Da greier vi å samle inn litt «bits and pieces» her og der, og komme raskt tilbake i ordinær drift.

Avdelingen i Skjervøy har 12 fast ansatte pluss en håndfull tilkallingsvikarer.

- Vi håper å kanskje bruke egne ansatte i forbindelse med opprydningsarbeid og det som skal skje fremover, så det er ikke sikkert vi trenger å permittere folk, sier Roy Olsen.