Norske Samers Riksforbund har sagt nei til hele innstillingen. Det kan i verste fall bety at sametingspresident Egil Olli tar sin hatt og går.

Folkemøte

Derfor forventes det meget høy temperatur når fiskerettigheter for kyst- og fjordfolket i nord skal debatteres på folkemøte NRK Sápmi holder onsdag på Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum i Varangerbotn.

Sterkt panel

Blant deltakerne blir blant annet tidligere fiskeriminister Helga Pedersen. Hun er nå nestleder i Arbeiderpartiet.

I panelet er også sametingspresident Egil Olli, leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen, nestleder i Kystfiskarlaget Arne Pedersen og nestleder i Norske Samers Riksforbund Gunn-Britt Retter.

Nylig ble regjeringen og sametinget enig om nye fiskerirettigheter for fjord- og kystbefolkningen i Finnmark, Nord-Troms og Nordland. De nye rettighetene gjelder alle bosatt i disse områdene. De får til sammen 3000 tonn torsk.