Under forutsetning av prosjektfinansiering er det ved Norges Råfisklags kontor i Svolvær eller Tromsø ledig et engasjement i 100 prosjekt stilling med tiltredelse snarest. Denne merkevareforening ble etablert tidligere i år. Gode krefter skal blant annet jobbe sammen for å hjelpe kvalfangerne og produsentene å få fart på markedsføring og salg av kjøttet.

Vedkommende skal blant annet utvikle og implementere kvalitetsstandarder og merkevareprofil, ha kontakt med medlemmene (fangere og produsenter) og samarbeidspartnere samt utvikle samarbeid om produksjon, salg og markedsføring.

Merkevareforeningen Norsk Hval eies av en gruppe fangere og produsenter som ønsker å utvikle en felles standard for fangstbehandling og produksjon av kvalkjøtt med tilhørende merkevareprofil som hovedprosjekt med delfinansiering fra Innovasjon Norge. Foreningen trenger en prosjektleder for gjennomføring av prosjektet i samarbeid med kvalitetsveiledere/personell i Norges Råfisklag, melder råfisklaget på sine nettsider.