Fiskeridirektøren har i dag besluttet å øke torske- og seitrålernes kvoter i fisket etter uer nord for 62°N med 140 tonn per fartøy.

Kvoteøkningen gis som maksimalkvotetillegg.