Tilsammen ble det fanget 2.760 tonn hyse i uke 28, til en samlet verdi av 23,1 mill kr. 1.031 tonn av hysa var levert fersk, der 770 tonn var tatt med line (670 tonn av dette i Øst-Finnmark) og 250 tonn var tatt på snurrevad, melder råfisklaget på sine nettsider.

1.720 tonn frossen hyse ble omsatt. Den frosne hysen fordeler seg til 890 tonn tatt på trål, 753 tonn med autoline og 74 tonn med snurrevad.

76 tonn tørrfisk

Det ble omsatt 1.127 tonn torsk i uke 28 til en verdi av 12,9 mill. 322 tonn var omsatt fersk, 76 tonn tørket (rundvekt) og resterende 728 tonn frosset. De ferske landingene av torsk fordeles med 127 tonn på trål, snurrevad med 65 tonn, 58 tonn på line og 48 tonn på juksa som de viktigste redskapene. De frosne landingene av torsk var redskapsmessig fordelt med 665 tonn for trål og 63 tonn for autoline.

Fortsatt foran fjoråret

Av øvrige fiskeslag/arter omsatt i uke 28, følger 70 tonn vågekval (2,4 mill), 51 tonn kystreke med (2,1mill kr), 67 tonn blåkveite med en verdi på 1,8 mill kr, 72,7 tonn breiflabb (1,5 mill kr), 27,5 tonn kongekrabbe (1,5 mill kr) og til slutt 114 tonn flekksteinbit (1,05 mill kr).

Verdimessig ligger omsetningen til råfisklaget 256 mill kroner foran fjoråret.