I september har Norge eksportert 1 500 tonn skalldyr for 158 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 56 prosent og en verdinedgang på 8 prosent, viser tall fra Norges Sjømatråd.

Kongekrabbe

Hittil i år har Norge eksportert 1445 tonn kongekrabbe for 385 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 17 prosent, mens verdien falt med 5 prosent eller 21 millioner kroner.

Norge har eksportert levende kongekrabber for 196 millioner kroner hittil i år. Det er en verdinedgang på 14 prosent fra samme periode i fjor. Hovedmarkedet er Sør- Korea, etterfulgt av USA. For fryst kongekrabbe har eksporten økt med 4 prosent til 186 millioner kroner hittil i år. Hovedmarkedet er også her Sør-Korea.

Snøkrabbe

Norge har eksportert 1 698 tonn snøkrabbe for 200 millioner kroner hittil i år. Det er en nedgang på hele 30 prosent fra året før. Snøkrabber eskporteres omtrent bare som fryst tilstand, hovedmarkedet hittil i år har vært Japan, men også land som USA og Sør-Korea er store konsumenter av norsk snøkrabbe.

- Vi ser vesentlig høyere priser på både snøkrabber og kongekrabber så langt i år enn for samme periode i fjor. Dette vitner om god etterspørsel i store markeder som USA, Kina og Japan, sier analytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

- Norske eksportører satser på å få solgt mest mulig levende kongekrabbe til høyest mulig pris og tilpasser derfor eksporten til perioder med lavest konkurranse og høyeste priser i markedene. Vi forventer derfor en større norsk eksport på senhøsten når de russiske eksportørene har fangstet og levert sine kvoter.