Både settefisk- og matfiskprodusenten av laks og regnbueørret hadde en forbedring i det økonomiske resultat fra 2015 til 2016. Størst var forbedringen for produsenten av matfisk. Det viser endelige resultater fra Fiskeridirektoratets lønnsomhets­undersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret som blir lagt frem i dag.

Gjennomsnittlig driftsmargin for settefiskprodusentene gikk opp fra 10,3 prosent i 2015 til 12,1 prosent i 2016, mens gjennomsnittlig driftsmargin for matfiskprodusentene økte fra 19,4 prosent i 2015 til hele 36 prosent i 2016.

Forbedringen i det økonomiske resultatet skyldes høyere salgspriser i 2016 sammenlignet med 2015.

Til tross for et meget godt økonomiske resultat i 2016 for matfiskprodusentene viser lønnsomhetsundersøkelsen av kostnadsnivået er økende og høyt. Næringen er dermed i økende grad prisgitt høye laksepriser for å oppnå god fortjeneste.