Torskefisket for den havgående flåten har ikke vært enkelt i høst, og trålerne har stort restkvantum av spesielt torsk å fiske på resten av året. Vel 30.000 tonn gjenstod pr uke 45, ifølge Fiskeridirektoratets kvoteoversikt. Dette er på nivå med fjorårets rest til samme tid, som også var preget av vanskelig fisketilgjengelighet, og da ble årskvota på det nærmeste tatt. Alt ligger an til et torskerush for den havgående flåten fram til nyttår, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Denne gangen var en større andel av trålfangstene tatt ved Bjørnøya, Sørbakken og nærmere kysten. Når det gjelder de 800 tonnene med fryst hyse, var 450 tonn tatt på autoline og 350 tonn på trål. 540 tonn sei var i all hovedsak tatt på trål utenfor Vest-Finnmark, 3 trålere stod for det meste av den fryste seien.

Når det gjelder siste ukes omsetning på 166,3 mill kroner, kom altså 28,3 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter.

Her inngikk 790 tonn industrireke til 15 mill kroner fra 3 båter, 2 registrert i Estland og én i Litauen. Videre var det 450 tonn blåkveite/8,7 mill kroner fra én russisk tråler, og 300 tonn torsk/4,5 mill kroner fra 2 russiske autolinebåter.

Fordelingen av omsetningen for norske båter viser at det meste gjaldt omsetning av fryst fisk, 75,2 mill kroner.

Herav utgjorde 2.460 tonn torsk 49,7 mill kroner. 1.870 tonn torsk/37,8 mill kroner kom etter landing fra 13 trålere, videre var det 550 tonn torsk fra 5 autolinebåter til verdi 11,1 mill kroner, og 50 tonn var levert av 2 snurrevadbåter.