Det sa Sandberg på sin aller første tale, på sjømatkonferansen på Hell utenfor Trondheim.

- Vi vil utrede om kvoteåret kan endres, sa Sandberg, som siterte fiskekjøper Gunnar Jarl Klo på Myre, som vil ha jevnere råstofftilførsel.

- Vi vil bidra til en jevnere tilførsel gjennom året, blant annet ved å forlenge levendefangststimuleringa, sa han.

Videre vil Sandberg endre leveringsplikten – og avvikle aktivitetsplikten. Det skal nedsettes en kommisjon som skal se på konsekvensene av dette siste. – Målet er klart, å avvikle aktivitetsplikten.