Daniel A. Øien

Det ble bestemt av Kongen i statsråd fredag formiddag. Henvendelsen fra minister Lisbeth Berg-Hansen kom tidligere denne uken, og Gramstad trengte ikke rare betenkningstiden før hun takket ja til jobben.

– Dette er en tillitserklæring, og jeg gleder meg til å begynne jobben, sier Gramstad til Rogalands Avis.

Hun innrømmer at fisk ikke er hennes spesialområde, men noe kunnskap har hun likevel.

– Rogaland er viktig fiskerifylke og en ikke ubetydelig andel av norsk oppdrettsnæring er i vårt fylke, sier hun.

Allerede onsdag morgen er hun på plass i departementet.

Gramstad vil i begynnelsen pendle til Oslo, og skal stille til valg både i fylkeskommunen og i bystyret i Stavanger for Arbeiderpartiet.

Hun har tatt mastergrad i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger og er blant annet styreleder for Filmkraft Rogaland og Rogaland kurs- og kompetansesenter, i tillegg til å være gruppeleder for Rogaland Ap i fylkestinget.

– Dette er en strålende nyhet for Rogaland. Det sikrer oss solid innflytelse i et av de departementene som er viktigst for fylket vårt, sier leder av Rogaland Ap, Frode Berge.

Fiskeri- og kystdepartementet har ansvar for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd, trygg sjømat og -kvalitet, hamner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forureining.

Gramstad etterfølger tidligere sjefredaktør og administrerende direktør i Nordlys, Hans Kristian Amundsen, som ble ansatt i januar i år. Han er nå ansatt på statsministerens kontor.

Samtidig har politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet, Fride Solbakken, bestemt seg for å vende hjem til Stavanger for å konsentrere seg om jobben i Ipark AS i Stavanger.

- Solbakken har gjort en fantastisk jobb i Oslo og vi gleder oss til å utnytte oss av hennes kompetanse i valgkampen, sier fylkesleder Berge i en pressemelding.