Det ble eksportert 7 500 tonn reker til en verdi av 552 millioner kroner første halvår 2019 viser tallene fra Norges Sjømatråd. For reker var økningen i volum dermed på hele 65 prosent, mens verdien økte med 178 millioner kroner. Det vil si 49 prosent i første halvår. De største mottakerne av norske reker første halvår var Sverige, Storbritannia og Finland.

Verdien av norsk skalldyr består av både reker og krabbe. (Grafikk: Norges Sjømatråd)

- Det rekeproduktet som har hatt størst volumvekst er rå, fryste reker som råstoff til produksjon i andre markeder, særlig Island – som er tilnærmet importavhengig for sin produksjon. Dette er med å trekke ned gjennomsnittsprisen for eksporten reker.

Samtidig har vi også sett vekst i volum og pris til våre viktigste konsummarkeder. Vi ser blant en stor volumøkning til Storbritannia, som på samme måte som for fryst torsk, kan forklares av usikkerhet rundt Brexit. Det er også en god utvikling i markeder som Sverige og Finland. Det ser også ut til at reker nå er en relativt fast del av fangstporteføljen hos fiskerne, som sikrer stabilitet i råstoffprisen, sier Ingrid K. Pettersen.

I juni har Norge eksportert 1 200 tonn reker til en verdi av 92 millioner kroner. Det er en økning i volum på 35 prosent, mens verdien økte med 22 millioner kroner eller 32 prosent mot juni i fjor.