Totalkvoten inkluderer ei avsetning til NEAFC for fisket til andre land i internasjonalt farvann på 110.459 tonn. Etter tradisjonell fordeling utgjør Norges kvote 335.257 tonn.

I overenstemmelse med bilateral avtale inngått mellom EU og Norge den 7. desember 2017, har norske fartøy anledning til å fiske inntil 227 975 tonn kolmule i EU-sonen. I tillegg har Norge i avtale inngått med EU 1. desember 2017 byttet til seg 110 000 tonn kolmule som kan fiskes i EU-sonen.

Av totalkvoten kan inntil 32.640 tonn blir fisket i færøysk sone.

Kvotebyttet med Russland varierer proporsjonalt med den norske kolmulekvoten. For 2018 skal det etter avtalen byttes 24 157 tonn kolmule til Russland.

Norge får etter dette en totalkvote på 421 100 tonn for fiske i 2018.