Prøver fra bedriften har blitt analysert ved to forskjellige analyseinstitutter, i Trondheim og Oslo, uten at det er funnet verdier i nærheten av de anbefalte grensene. Likevel melder NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, at seks av de syv prøvetakingsstasjonene i Vesterålen hadde gjennomsnittsverdier av kadmium i klokjøtt som var over grenseverdiene.

- Vi forstår ikke at det skal være så store avvik, sier Lisa Steen Evensen, økonomisjef og krabbeansvarlig ved bedriften. Hun ber nå de ulike instituttene ta kontakt med hverandre, for om mulig finne årsaken til disse store forskjellene.

I november og desember i fjor ble det samlet inn krabbeprøver fra syv ulike stasjoner i Vesterålen. Seks av dem viste for høye verdier.

– Vi fant individuelle forskjeller på krabbene, men gjennomsnittet var over grenseverdi, sier Amund Måge, forskningssjef ved NIFES.

Undersøkelsen var en oppfølging av den store undersøkelsen av krabber fra hele kysten i 2011, og der krabbene fra Salten og nordover hadde faretruende høye verdier. Men prøvegrunnlaget i Vesterålen var tynt, og forskerne ville ha flere prøver fra området. Som de fikk fra et forskningsfartøy i fjor høst. Sommarøy Produksjonslag, Vesterålen eneste bedrift som kjøper krabbe, er glad for at undersøkelsen er foretatt, mindre glad for resultatet.

- Det er ikke morsomt å få en slik melding. Vi fortsetter satsinga som planlagt, men det er klart at dette igjen skaper usikkerhet, sier Steen Evensen.

Samtidig viser altså prøver fra den kommersielle fangsten at krabbene er helt fine. Mattilsynet har ikke stoppet fangsten, men krever, som før, at det sendes inn prøver fra de aktuelle fangststedene i forkant av fangsten, for å friskmelde områdene.

Mattilsynet advarer i dag gjennom kostholdsråd mot krabber fangstet til eget bruk nord for Saltfjorden. EU og Norge har ikke satt grenseverdier for brunmaten i krabbe, men Mattilsynet råder kvinner i fruktbar alder og barn til å unngå brunmat fra krabbe.