Det ble eksportert laks for 8,2 milliarder kroner i 1. kvartal. Dette er en økning på 22 prosent, eller 1,5 milliarder kroner sammenlignet med 1. kvartal i 2012. I mars måned ble det eksportert laks for 3 milliarder kroner. Sammenlignet med mars i fjor er det en økning på 12 prosent eller 312 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mars måned 37,69 kroner per kilo mot 28,34 kroner i mars i fjor. Frankrike og Polen var de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 20 prosent eller 79 millioner kroner i 1. kvartal til en samlet verdi av 482 millioner kroner. I mars ble det eksportert ørret for 144 millioner kroner som er en nedgang på 9 prosent eller 15 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.