Fiskeri- og kystdepartementet besluttet fredag å øke torskekvotene til torsketrålerne med 14 tonn per kvotefaktor og konvensjonelle havfiskefartøy med 3 tonn per kvotefaktor med virkning fra og med fredag. Dette melder regjeringen på sine nettsider.