Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Vi taper hele veien. Torskefisket flyttes gradvis nordover, og vi har ingen ting å stille opp med, sier fiskekjøper Olaf Pedersen til Kyst og Fjord.

Prioriterer Finnmark

Landets fiskerireguleringer har fått en rekke spesialbestemmelser de siste årene, for å øke verdiskapinga og prioritere distriktene. De har stort sett hatt én ting til felles: De prioriterer Troms og Finnmark.

• Distriktskvota, «Hjeltnes-kvota», skal landes på Nordkyn.

• Kystfiskekvota gir kvotetillegg til fiskere fra kommuner innen det samiske virkemiddelområdet. Røst er ikke omfattet av ordninga.

• Maksimalkvotetillegget i åpen gruppe er en kappfiskeordning som stoppes når kvota er oppfisket. Årets maksimalkvotefiske ble stoppet allerede 12. mars. Da var fisket på Røst bare så vidt kommet i gang. De som fikk full utnyttelse av ordninga, fisket atskillige mil nord for Røst, og produsentene på tørrfiskøya frykter at fiskerne i åpen gruppe vil sky Røst i framtida.

• Ferskfiskordninga trer i kraft i mai. Da har både fisk og fiskere forlatt Røst.

• Den fangstbaserte akvakulturen, levendefangsten, har vist seg best egnet under vårtorskefisket. Det foregår i Finnmark. I disse dager fylles torskemerder i Havøysund, Nordkapp og Båtsfjord.

• Også de ulike strukturtiltakene innebærer at fisket forflytter seg nordover, der båtene blir større og mer effektive, og der det blir stadig viktigere å komme i gang tidlig på vinteren. Blir det strukturering under 11 meter, vil denne tendensen forsterke seg ytterligere.

40.000 tonn

Olaf Pedersen anslår at de ulike ordningene representerer anslagsvis 40.000 tonn torsk. Det er nesten 25 prosent av den totale torskekvota i kystflåten, åpen og lukket gruppe.

- Det er klart at dette merkes. 80 prosent av fisken vi får på land kommer fra fremmedfiskere, sier han. Tallene viser sårbarheten: I uke 12 i fjor var det 122 juksabåter som leverte på Røst. Samme uke i år var tallet sunket med 40 båter.

Les hele saken her.