Havforskningsinstituttet skriver at årsaken til at skadeeffekten etter oljeutslippet har vært relativt lav, sannsynligvis skyldes at utslippet i hovedsak bestod av marin diesel.

Dette drivstoffet er tyntflytende i vann, og det meste av det som ikke ble samlet opp i lenser fordampet.

Raskt tilbake

I rapporten skriver forskerne at det kan forventes at miljøtilstanden i området ved Hjeltefjorden, der KNM Helge Ingstad havarerte etter kollisjonen med tankskipet Sola TS, kommer tilbake til den normale tilstanden i løpet av relativt kort tid.

Miljøundersøkelsene for oppdrettsfisk, skjell og sediment ble utført av HI på oppdrag fra Kystverket som ledet den statlige oljevernaksjon for å begrense miljøskadene etter havariet.

Havforskningsinstituttet har gjennomført undersøkelser rett etter forliset i november 2018. De har analysert 24 samleprøver av filet av atlantisk laks fra seks oppdrettsanlegg ved Hjeltefjorden, som ligger nedstrøms for havariområdet.

I mars/april 2019 analyserte HI sju prøver av blåskjell (Mytilus edulis) og to prøver av albusnegl (Patella vulgata) fra Stureområdet, fem prøver av blåskjell fra Hanøytangen, og fem overflatesedimentprøver fra en bukt like ved Sture.

Ingen spor i laksen

Forskerne fant ingen spor av oljeforurensning i lakseprøvene. I blåskjell- og sedimentprøvene ble det kun påvist oljeforurensning fra fregatten i et begrenset område lokalt ved havaristedet.

- Effekten av oljeutslippet på marint miljø anses derfor som liten, og HI vurderer det som unødvendig med videre miljøundersøkelser knyttet til hendelsen, konkluderer forskningsinstitusjonen.