Råfisklagets ukeomsetning i uke 25 utgjorde 174,0 mill kroner (foreløpig tall), skriver Norges Råfisklag i sin siste ukerapport. Av det var 24,6 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter, i hovedsak 1.700 tonn fryst torsk til verdi 19,5 mill kroner fra 6 russiske båter. Omsetningen for norske båter kom dermed opp i 149,4 mill kroner, der sammensetningen på fersk/fryst og sjøltilvirka tørrfisk framgår av tabell 1.

Litt opp

Omsetningen var litt opp fra uka før, som nådde 163,2 mill kroner, men ned fra 191,6 mill kroner i tilsvarende uke i fjor.

Omsetningen av fryst fisk fra norske båter økte fra tidligere i sommer, til 88,7 mill kroner. Tabellen viser sammensetningen pr fiskeslag. Vel 1.900 tonn torsk kom fra 14 trålere som stod for 1.380 tonn, mens 4 autolinere hadde 550 tonn. Trålfangstene var i hovedsak tatt ved Bjørnøya og på Tiddly/Thor Iversen, mens autolinefangstene var mer spredt. 1.240 tonn fryst hyse var fordelt med 900 tonn på 11 trålere og 340 tonn på 6 autolinebåter.

400 tonn fryst snøkrabbe (250 tonn krabbeklør) var levert av 5 båter.

Bjørnøya

Av omsetningen av fersk torsk på 2.100 tonn/30,0 mill kroner var 280 tonn levendetorsk fra 7 snurrevadbåter. Redskapsfordelingen av totalkvantumet fersk torsk var 1.390 tonn tatt på snurrevad, 240 tonn på line/autoline og 410 tonn på trål. 13 snurrevadleveranser fra Bjørnøya, totalt 780 tonn snurrevadtorsk derfra. De samme båtene hadde i tillegg 200 tonn hyse tatt ved Bjørnøya. Av et kvantum fersk hyse på totalt 690 tonn var 350 tonn tatt på snurrevad, 210 tonn på line/autoline og 90 tonn på trål. Mye av torsk-/hysekvantumet levert fersk ble landet i Øst-Finnmark med 1.230 tonn torsk og 450 tonn hyse.

Av seikvantumet levert fersk var 2.180 tonn tatt på not, 130 tonn på snurrevad, 30 tonn på garn og 60 tonn på juksa. Notkvantumet var levert av 10 båter til 3 kjøpere i Vest-Finnmark, 5 båter til 3 kjøpere i Troms, og 1 båt til kjøper i Trøndelag. 1.560 tonn notsei omsatt til kjøpere i Vest-Finnmark, 580 tonn i Troms, og 30 tonn i Trøndelag. Hele kvantumet var levert rund til snittpris kr 4,12 pr kg.