Statsministeren og fiskeriministeren og om lag 380 deltakere fra sjømatnæringen, politikere, forvaltning og forskning var samlet i Bodø til FHLs årskonferanse onsdag.

Kan gi motsatt effekt

I sin åpningstale omtalte styreleder Gunnar Domstein den nye stortingsmeldingen om regulering av den norske lakse- og ørretproduksjonen.

- Stortingsmeldingen viser at sjømat har et svært stort potensial. Vi skal gå nøye gjennom meldingen for å se om strategien og verktøyene som lanseres er det som skal til for å sikre en forutsigbar vekst i bransjen. Vårt førsteinntrykk er imidlertid at meldingen ikke legger til rette for vekst. Snarere tvert om må vi forvente at produksjonen blir redusert, sa Domstein.

Måles på lakselus

Stortingsmeldingen bekrefter at forekomstene av lakselus blir en viktig indikator.

– Når det gjelder de konkrete forslagene, som handlingsregler og trafikklys, vil vi gå grundig gjennom dette på vanlig måte i organisasjonen. Vi er enig med regjeringen i at vi skal måles på lakselus, og at det skal være den viktigste indikatoren for vekst, men da må vi også måles på det vi har kunnskap om og kontroll med. Vi må måles på lus i oppdrett.

- Kollektiv avstraffelse

– Det samme gjelder forslaget om å dele kysten inn i mange soner. Vi ser at dette kan redusere en fleksibilitet som kan medføre dårlige utnyttelse av sjøareal og i verste fall en betydelig redusert produksjon for enkelte selskaper. Verst er det imidlertid at det fører til kollektiv avstraffelse. Bedrifter som aldri har hatt en avlusing risikerer å måtte ta ned biomassen fordi det er høye lusetall i helt andre områder. I sum kan dette bli utfordrende både for næring og myndigheter, sa Domstein, som etterlyste en bedre konsekvensutredning.