Etter at Tveteråsutvalget la fram en rapport som peker på at begge disse lovene står i veien for å øke lønnsomheten for framtidens sjømat- Norge, har det vært rast med sablene langs hele kysten.

Snur ikke opp-ned

Nå gjør fiskeriministeren det helt klart at hun ikke har tenkt å hive verken Deltakerloven eller Fiskarsalgslagsloven på skraphaugen.

- Vi skal ikke snu opp-ned på disse lovene. Men når vi først tar en grundig utredning av hele verdikjeden, var det rart om vi ikke også skulle tillate oss å se på lovverket, sier Aspaker.

Hun framholder at regjeringens mål er å modernisere, ikke forkaste.

Hun legger ikke skjul på at det har vært delte meninger mellom Frp og Høyre . Ikke minst om Fiskarsalgslagsloven, der Høyre har stått for oppmyking.

- Til høsten har den nye loven fungert i snart to år og vi har fått et godt grunnlag for å evaluere den. Loven er ny, men det er slett ikke unaturlig å ta en ny gjennomgang, sier Aspaker.

Opptatt av forutsigbarhet

Fiskeriministeren som snart har sittet 500 dager ved kongens bord, framholder at regjeringen er opptatt av forutsigbarhet i en så stor og viktig sektor som sjømatnæringen.

Hun sier at det er viktig at beina ikke slås under på de langsiktige investeringene næringen foretar – uansett hvilke vei vinden blåser.

- Viktige rammebetingelser skal ikke svinge med vekslende regjeringer. Derfor er vi opptatt av at det skal ligge et bredt stortingsflertall blant viktige beslutninger. Beslutninger som blir stående, også etter at nye regjeringer har overtatt, sier Elisabeth Aspaker.

LES HELE INTERVJUET I PAPIRAVISA