Fredag 23. september ble Sørøst Norge kystfiskarlag offisielt stiftet i Sandefjord. Det ble i dette møtet valgt et styre, samt diskutert saker som regionslaget ønsker å rette et ekstra fokus på i tiden som kommer, skiver Norges Kystfiskarlag i en pressemelding.

En vesentlig bakgrunn for etableringen av regionslaget er knyttet til stor misnøye blant fiskere etter at det fra Fiskarlaget er blitt foreslått å lukke rekefisket sør for 62 grader for flåten under 11 meter. Men også forvaltning av ål og hummer er saker laget oppgir å ha på agendaen.

Følgende saker ble diskutert på stiftelsesmøtet:

Reke sør for 62 grader

I følge møtet, fungerer dagens ordning bra og lukking av fartøygruppen under 11 meter er dermed unødvendig og skal derfor avslås. Styret mener det er viktig å få satt minstemålet på industrireke tilbake til 6 cm, da det nye minstemålet på 7 cm gjør det umulig å drifte fiskefelter lovlig i lange perioder. Rekeindustrien ønsker også å produsere reke fra 6 cm og oppover og trenger råstoff, samtidig som der er tilgjengelig totalkkvote.

Ålefiske

Styret vil jobbe for å få startet opp igjen et driveverdig ålefiske. Markedsadgang innenlands og eksport må på plass, og man ser også på bryggesalg som ønskelig å få prøvd ut innenfor dagens forsøksfiske på ål.

Hummer

Strengere reguleringer i hummerfisket har i særlig grad rammet yrkesfiskere, som opplever å bli fortrengt og få teiner/fangst frastjålet. Man ønsker derfor å øke fisketid kun for yrkesfiskere med en måned der det i dag er fredning fra 1. desember, slik at fisketiden på hummer blir 1. oktober til 31. desember.

Sørøst Norge kystfiskarlag har valgt følgende styre:

Leder: Reiulf Halvorsen

Nestleder: Sven Erik Eikelia

Styremedlem: Vidar Mikkelsen

Varamedlem: Arne Løve

Styret oppgir videre at de kommer til å behandle aktuelle saker som berører regionen fortløpende.