Øyvind Pettersen i Rørvik Fisk AS sier det er lenge siden sist de har opplevd tilsvarende torskeinnsig.

Den siste tiden har det vært rene skreifesten på mottaket de har ute i Vandsøyvågen, med dagsleveranser godt over 50 tonn.

- Det er det mange år siden sist vi har opplevd, sier Øyvind Pettersen til Kyst og Fjord.

Levner kvoter

For tiden er det 20 – 30 båter som drifter ut fra Vandøyvågen. Mange har vært nordpå og tatt en vesentlig del av torskekvoten allerede.

- Men de har valgt å gjemme en del til oss. Det er vi svært takknemlig for. Og det viser at fiskerne bryr seg om fiskebruket hjemme, sier Pettersen.

I år har det vært så stort skreiinsig i området at han tror de fleste kunne tatt hele kvoten i Trøndelag.

- Men det vet man jo aldri før sesongen starter. Normalt kommer torsken senere til oss, derfor har jeg stor forståelse for at fiskerne først drar nordover, sier Pettersen.

Han regner med at Rørvik Fisk i løpet av våren vi kjøpe mellom 6- og 700 tonn torsk over egen kai.

Skreifestival

Det eventyrlige skreiinnsiget kommer som bestilt for skreifestivalen som arrangeres på Vandøyvågen til helga. Fredag starter festivalen som er blitt en årlig happening for folket i området.