Havforskningsinstituttet har registrert søppel på havbunnen utenfor Norge i 12 år. Dette gjøres som en del av arbeidet i bunnkartleggingen i Mareano-programmet. Gjennom Mareano er utvalgte deler av havbunnen fra Sunnmøre og nordover i Barentshavet undersøkt. I tillegg til fysiske prøver blir havbunnen filmet med video. Resultatene om forekomst av søppel kommer etter at forskerne har analysert 1660 videoopptak av havbunnen, hvert opptak er på ca. 60 minutter, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

- Vi har observert søppel på 28 % av videoopptakene. Denne andelen varierer mellom områder og marine landskap. I fjorder og marine gjel er andelen mye høyere med søppel på henholdsvis 37 og 42 % av videoopptakene, sier Pål Buhl-Mortensen. -

Resultatene viser at søppelet i de kartlagte områdene i hovedsak består av plast og fiskerirelatert avfall som garn, line og wire, men vi har observert både plastposer og annet søppel helt ned til 2500 meters dyp, forteller Pål Buhl-Mortensen.

- Videoene viser at søppelet hoper seg opp i enkelte marine landskap som trau eller renner på sokkelen eller i dyphavsraviner. Her ligger det ofte 2-3 tonn søppel per km2, sier Lene Buhl-Mortensen, også hun er forsker ved Havforskningsinstituttet.

Det er over 10 ganger mer enn gjennomsnittsverdien på 200 kg/km2 i området som er kartlagt gjennom Mareano.