Det skjer helt lovlig, fordi disse fartøyene har skipsfører med farledsbevis. I 2015 økte antall slike seilaser med 7,2 prosent, opplyser Kystverket.

Hovedregelen er at alle fartøy med lengde på 70 meter eller mer er lospliktige når de er underveis i farvann innenfor grunnlinjen.

Men skipsførere med lang fartstid i et område har muligheten til å søke om farledsbevis. Gjennom teoretisk og praktisk prøve med los om bord, kan man kvalifisere seg for dette. Farledsbevisordningen gir økonomiske lettelser for skipstrafikken, og bidrar dermed til å gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold til vei og bane.

Fra 2016 av faller også losberedskapsgebyret bort for fartøyer under 8000 BT, noe som ytterligere vil bidra til å få mer gods fra vei og bane over på kjøl.

I 2015 har antall seilaser med los om bord hatt en nedgang på 5.6 prosent. Antall lospliktige seilaser i 2015 økte med bare 1,4 prosent. Kystverket antar at fallet i oljepris og mindre aktivitet innen oljevirksomheten har hatt betydning.