Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) får motbør fra regjeringspartner Senterpartiet for beslutningen om ikke å øke bevilgningen til Redningsselskapet.

– Redningsselskapet har signalisert at det trolig må sette båter i opplag på grunn av manglende støtte fra Fiskeri- og kystdepartementet. Senterpartiet vil arbeide for at stønaden økes. Vi kan ikke akseptere at beredskapen langs lysten svekkes, heter det i en uttalelse som landsstyret i Senterpartiet samlet seg om fredag.

I Stortingets spørretime slo Lisbeth Berg-Hansen fast at beslutningen ikke vil bli endret. Hun viste til at Redningsselskapet har 700 millioner kroner på bok.

Sps finanspolitiske talsman Per Olaf Lundteigen sier likevel at det blir en prioritert oppgave for stortingsgruppen å plusse på bevilgningen når regjeringens forslag til statsbudsjett skal behandles.

Redningsselskapet søkte om en kraftig økning av tilskuddet fra Fiskeri- og kystdepartementet, men departementet går inn for å holde bevilgningen for neste år på dagens nivå, melder Norsk Telegrambyrå.