Fiskeridirektøren har besluttet å øke hysekvotene til torsketrålerne med 5 tonn pr. kvotefaktor.

For konvensjonelle havfiskefartøy som er påmeldt bonusordningen økes torskekvoten med 18 tonn pr. fartøy.

Kvotetilleggene gis som maksimalkvotetillegg med umiddelbar virkning.