En felles nordisk undersøkelse på kosthold viser at bare mellom 9 og 24 prosent av voksne har et kosthold som kan defineres som sunt. Nordmenn spiser mest fisk i Norden.

Det er det danske Fødevareinstituttet som i samarbeid med forskere fra Finland, Island, Norge og Sverige har gjennomført den første, felles nordiske undersøkelsen basert på kosthold.

Undersøkelsen avdekker at bare mellom 9 og 24 prosent av voksne i de nordiske landene har et kosthold som forskerne vurderer er sunt i forhold til de mål som Nordisk Ministerråd anbefaler i i "The Nordic Plan of Action for Better Health". Tilsvarende tall for barn er 8 prosent.

Undersøkelsen viser også at kvinner generelt spiser sunnere enn menn, og utdannelsesnivået har betydning for valg av matvarer.

I Danmark, Sverige og Finland spiser deltakerne fisk mindre enn to ganger i uken. Kun deltakerne fra Island og Norge spiser tilstrekkelig med fisk i gjennomsnitt.

I Norden får vi i oss generelt for lite grønnsaker og frukt, og vi spiser for søtt. Deltakerne i undersøkelsen spiser sukkerrike matvarer mer enn fire ganger i uken.

- Undersøkelsen tjener som en viktig såkalt baseline undersøkelse i Norden. Når undersøkelsen gjentas i 2014 blir det mulig å vise, hvordan kostvanerne og nivået for fysisk aktivitet utvikler seg, og dermed om utviklingen går i den riktige retningen på alle områder, sier seniorforsker Lone Banke Rasmussen fra DTU Fødevareinstituttet.

Dette melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.