Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket etter hyse for fartøy under 11 meter hjemmelslengde. Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning.

Fiskeridirektøren har i samme melding besluttet å stoppe fisket etter sei for fartøy på eller over 11 meter hjemmelslengde. Fisket fortsetter innenfor maksimalkvoter og bifangstordning.

Endringen trer i kraft mandag 24. november.