Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Ifølge omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen går det mot flerdobling av det norske rognkjekskvantumet. I fjor ble det tatt på land 72 tonn rogn, mens det i år er landet 132 tonn rogn. I tillegg kommer 33 tonn rogn fra fisk som er landet rund.

Dette skjer etter flere år med nedadgående deltakelse og forgubbing av rognkjeksfiskeriet.

- Men nå går prisene opp, flere kjøpere har meldt seg og så langt har 80 båter levert, mot 55 i hele fjor, sier Godtliebsen.

Råfisklaget har økt minsteprisen fra rognkjeksrogn fra 34 til 39 kroner, men mange steder betales rogna med 50 kroner kiloen.

Årsaken til oppsvingen er at det norske rognkjeksfisket i fjor ble miljøsertifisert av Marine Stewardship Council (MSC), samtidig som det islandske rognkjeksfisket mistet sin MSC-sertifisering blant annet på grunn av for stor utilsiktet bifangst av blant annet sjøfugl.

En annen faktor som drar opp, er at Norge er inne i varmen igjen hos Kina, og at kineserne er interessert ikke bare i rogna, men også i selve fisken. Kjøpere på Senja har derfor begynt å ta imot rognkjeksen rund.

Les mer om rognkjeksfisket i denne ukes papirutgave