Veteranen fra Finnmark la ikke skjul på at det er punkter i Arbeiderpartiet program som ikke har blitt fulgt opp.

- Ti prosent av de salmede torskekvotene kan tilføres spesielt utsatte distrikt. Dette har ikke skjedd. I stedet opplever vi at for eksempel samfunnene i Vardø og Mehamn mister sine arbeidsplasser på land fordi leveringsforpliktelsene til trålerne ikke oppfylles. Tilbudsplikten de har er lett å omgå, sa Roger Hansen.

Han tok også opp den videre struktureringen av næringen som det legges opp til i Sjømatmeldingen.

- På grunn av struktureringspolitikken i perioden etter 2005 har 3800 arbeidsplasser forsvunnet, 1800 av dem i Nord-Norge. Nå er femti prosent av alle torskekvotene konsentrert hos 100 redere. Slik det legges opp til i meldingen, vil denne utviklingen forsterkes, sa den tidligere gamvikordføreren.