Blokaden fiskerne har igangsatt som et lokalt tiltak for å hindre koronasmitte, har fått landets fiskeriorganisasjoner til å reagere hardt. De ber aksjonistene oppheve blokadene umiddelbart og beskriver aksjonene som både unødvendig og urasjonell, skriver FIS.com.

Trålere måtte forlate kaien

De siste dagene har opp til 30 fiskere blokkert kaianleggene i Dingle, og fysisk hindret en rekke spanske trailere adgang til lossestasjonene der skulle henter fisk til foredlingsanleggene i Spania. Samtidig ble to franskregistrerte tråler tvunget til å forlate havnen og fikk ikke levert fangstene som planlagt.

Frykter aksjonene skader

Ifølge FIS.com vil fiskerne forhindre alt av utenlandske trålerbesetninger tilgang til byen. Det samme har fiskere i Castletownbere signalisert.

Men de får ingen støtte fra sine egne organisasjoner. I en felles uttalelse fra Irlands sju fiskeriorganisasjoner oppfordres fiskerne til å avblåse aksjonen. Organisasjonene mener at de nasjonale koronatiltakene som er innført er tilstrekkelig.

De frykter at fiskernes aksjoner i stedet kan påføre betydelig skade i forholdet til andre europeiske fiskerinasjoner i et tidspunkt de mener fiskeflåten i stedet burde støtte hverandre.

Samtidig framholder de behovet for å opprettholde forsyningen av sjømat både til de nasjonale- og det europeiske markedet som en kritisk faktor i forhold til matforsyningen.