Det melder Fiskeri- og Næringsdepartementet i en pressemelding.

– Over 70 prosent av klimagassutslippene fra den laksen vi spiser kommer fra fôret. Årlig bruker næringen 1,6 millioner tonn fôr og 90 prosent av råvarene importeres. Næringen etterspør mer miljøvennlig fôr og det blir en av hovedoppgavene for forskningssenteret i Bergen.

– Åpen forskning

I 2015 fikk Nofima, Universitetet i Bergen (UiB) og Norce gjennomslag i Norges forskningsråd på søknaden om infrastrukturmidler. Nå er infrastrukturen omtrent komplett og til sammen 33,9 millioner kroner er brukt. 32,8 millioner kroner av bevilget av Norges forskningsråd.

− Forskerne og industrien har i dag fått de instrumentene de trenger for å utvikle fremtidens fôr, sier Odd Emil Ingebrigtsen før han klippet snoren.

Statsråden er tydelig på at det er åpen forskning som blir lagt til grunn ved senteret. Dermed skal alle industriaktørene få tilgang til resultatene og dermed kan innovasjonstakten økes.

– Senter i verdensklasse

− Dette senteret i verdensklasse er resultat av målbevisst satsing over flere år. Senteret skal gjøres tilgjengelig for forskere fra alle land. Åpen forskning er lagt til grunn. Tilgang til denne typen «state of the art»-forskningsinfrastruktur gjør også at de norske forskningsmiljøene blir attraktive samarbeidspartnere for ledende internasjonale forskningsmiljø, sa Ingebrigtsen i sin åpningstale.

– Oppdrettsnæringen er helt avhengig av tilgang på mer fôr som inneholder de bærekraftige råvarene, sa Ingebrigtsen. Initiativene er mange, og flere råvarer diskuteres med opphav fra for eksempel krill, bakterier, mesopelagiske arter, tunikater, mikroalger, tarearter, gresshopper og soldatfluelarver.

– Ikke bare enkelt

Forskningssjef Mari Moren er glad for alle initiativene, men er tydelig i sitt budskap:

− Det er ikke så enkelt som bare å fjerne soya og putte inn en ny råvare. Først må det forskes på hvordan råvarer egner seg i fôrpelleten, for produksjonen er temmelig kompleks. Vi må begynne i riktig ende. Bærekraftige råvarer må først bli prosessert på rett måte før de kan brukes i laksefôr. Når det er på plass, kan leverandørene starte storproduksjon av disse.

Hoveddelen av Aquafeed Technology Centre (ATC) ligger i Nofimas lokaler i Kjerreidviken. Dette er «state-of-the-art»-utstyr.

− Vi har med dette senteret fått en komplett infrastruktur som kommer både forskningen og næringslivet til gode, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.